การขนส่งทางทะเล

การขนส่งทางทะเล

Shine International Shipping & Logistics Co.,Ltd. ไม่ใช่เพียงแค่ให้บริการรับ/ส่งสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น เราเป็น NVOCC ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้าน logistics เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศของลูกค้า มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น

เราให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือแบบ FCL, LCL, Consolidation, Break bulk และ Ro-Ro ทั้งนำเข้าและส่งออก โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่จะแนะนำเส้นทางและผู้ขนส่งที่ดีที่สุด ตามเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้า

พร้อมบริการผ่านพิธีการศุลกากร และ บริการรับส่งสินค้า Pick up & delivery