Project Cargos

Project Cargos

Shine International Shipping & Logistics Co.,Ltd. เลือกใช้วิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับสิ่งของ หรือ สินค้าที่ต้องการเคลื่อนย้าย ด้วยการบริหารจัดการแบบ Logistics ลดต้นทุน ประหยัดเวลา ตรงตามเงื่อนไขความต้องการของลูกค้า

เรามีความชำนาญในการขนส่งวัตถุดิบ, สินค้า และ สิ่งของที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น สินค้าที่มีขนาดใหญ่ (Oversized cargos), สินค้าเทกอง (Bulk cargos), เครื่องจักร, รถยนต์, เครื่องบิน, สินค้าสำหรับงานแสดงสินค้า (Exhibition goods), อุปกรณ์การแสดงคอนเสิร์ต และ ละครสัตว์ (Equipments for concert and circus) และ อื่นๆ