การขนส่งทางบก

การขนส่งทางบก

มั่นใจได้ด้วยบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพที่มีรถบรรทุกไว้คอยให้บริการขนส่งสินค้า จากผู้ส่งออกมายัง ท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยาน และ รับสินค้าจากท่าเรือ หรือ ท่าอากาศยานที่นำเข้าไปส่งยังผู้รับ

เรายังเป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรถบรรทุก และทางเรือลำเลียง ด้วยผู้ขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละเส้นทาง ตามแต่ประเภทสินค้า โดยมีประกันภัยคุ้มครองระหว่างขนส่ง สามารถให้บริการได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง