การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ

Shine International Shipping & Logistics Co.,Ltd. เป็นตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศยาน ที่ให้บริการทั้งนำเข้าและส่งออก ด้วยสายการบินที่มีคุณภาพ ในแต่ละเส้นทาง

ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้าน Logistics คอยให้คำแนะนำ เพื่อให้การขนส่งของคุณ รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย

พร้อมบริการผ่านพิธีการศุลกากร และ บริการรับส่งสินค้า Pick up & delivery